icon phone Hotline bán hàng 24/7: 0902.291.064

HÀ NỘI: 0981.415.936

HỒ CHÍ MINH: 0976.419.829

Bảng giá két sắt việt tiệp

Bảng giá két sắt việt tiệp năm 2020

STT Tên Sản phẩm Giá bán
1 Két sắt Việt Tiệp KW30E 1826000
2 Két sắt Việt Tiệp KW40E 2250000
3 Két sắt Việt Tiệp KW60E 2530000
4 Két sắt Việt Tiệp KW70E 2900000
5 Két sắt Việt Tiệp KW80E 3160000
6 Két sắt Việt Tiệp KW100E 3520000
7 Két sắt Việt Tiệp KW130E 4200000
8 Két sắt Việt Tiệp KW30VT 3050000
9 Két sắt Việt Tiệp KW40VT 3550000
10 Két sắt Việt Tiệp KW60VT 3826000
11 Két sắt Việt Tiệp KW70VT 4530000
12 Két sắt Việt Tiệp KW80VT 4832000
13 Két sắt Việt Tiệp KW100VT 5210000
14 Két sắt Việt Tiệp KW130VT 5580000
15 Két sắt Việt Tiệp KW30C 1626000
16 Két sắt Việt Tiệp KW40C 2050000
17 Két sắt Việt Tiệp KW60C 2330000
18 Két sắt Việt Tiệp KW80C 2940000
19 Két sắt Việt Tiệp KW100C 3320000
20 Két sắt Việt Tiệp KW130C 4000000
21 Két sắt Việt Tiệp KA35 1250000
22 Két sắt Việt Tiệp KA47 1250000
23 Két sắt Việt Tiệp KA80 1800000
24 Két sắt Việt Tiệp KA100 2000000
25 Két sắt Việt Tiệp KA130 2200000

 

ĐỐI TÁC KINH DOANH: